กำนันผู้ใหญ่บ้าน นำชาวบ้านสร้างฝายน้ำล้น รับมือภัยแล้ง เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มกราคม 2564 กำนัน ต.เวียง อ.เทิง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7 นำชาวบ้านสร้างฝายน้ำล้น บริเวณใต้สะพาน แม่น้ำลาว พื้นที่บ้าน ทุ่งขันไชย มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน

นายบุญส่ง วงศ์ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งขันไชย เผยว่า สถานการณ์ภัยแล้ง ในปีนี้มีทีท่าจะรุนแรง กว่าทุกปีที่ผ่านมา สังเกตุจากน้ำใต้ดิน จากบ่อบาดาลของหมู่บ้าน ที่จะนำมาใช้ผลิตน้ำประปา หมู่บ้านที่ใช้อุปโภคบริโภค ในชุมชนได้แห้งขอด ไม่สามารถ นำมาผลิตน้ำประปาได้ ทางชุมชนได้แก้ปัญหา

โดยการต่อท่อเพื่อสูบน้ำ จากแม่น้ำลาว ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก ที่ไหลผ่านหมู่บ้าน เพื่อนำมาใช้ผลิต ประปาหมู่บ้าน แต่ก็ยังประสบปัญหา เพราะน้ำในแม่น้ำลาว ก็ได้ลดระดับอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทางชุมชน ไม่ได้มีการกั้นฝายน้ำล้นกักเก็บน้ำ จึงได้ปรึกษาผู้นำ และชาวบ้าน โดยเห็นสมควรจะต้องทำการ กั้นฝายน้ำล้นกักเก็บน้ำก่อน ที่ฤดูแล้งจะมาถึงในเร็ว ๆ นี้

“ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน กระสอบบรรจุทราย จากองค์การบริหารส่วน ตำบลเวียง อ.เทิง นำโดยนายสวาท สมใจ นายก อบต.เวียง และได้รับการสนับสนุน ทรายสำหรับบรรจุกระสอบจาก หจก.เทิงทรายทอง และ บ.ม่วงไพรวัลย์ จก.

และที่สำคัญคือได้รับ ความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้าน บ้านทุ่งขันไชย ทุกครัวเรือน ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง ที่มาช่วยกันสร้างฝาย จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คาดว่าการสร้างฝายน้ำล้น ครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้งในปีนี้ได้ ไม่มากก็น้อย” นายบุญส่งกล่าว

กำนันผู้ใหญ่บ้าน นำชาวบ้านสร้างฝายน้ำล้น รับมือภัยแล้ง

Village headman Led villagers to build dams with overflowing water Cope with drought at 9:00 AM on 24 January 2021, Village Chief, Wiang Subdistrict, Thoeng District, Village Headman of Ban Thung Khan Chai Village, Village No. 7 led villagers to build dams In the area under the Lao River Bridge, Ban Thung Khan Chai area, there were approximately 150 participants

Mr. Boonsong Wongyai, Village Headman of Ban Thung Khanchai revealed that the drought situation This year tends to be violent. Than all the years ago Observed from groundwater From the artesian well of the village To be used to produce tap water Village consumption The community has dried up and cannot be used to produce tap water. The community has solved the problem.

By connecting pipes to pump water from the Lao River, which is the main river That flows through the village To be used in production Village water supply But still have problems Because the water in the Lao River Was quickly demoted Due to the community Do not block the dam overflow water. Therefore consulted the leaders and villagers as they agreed to Block the dams overflow to collect water first. That the dry season will come soon

“In this activity Get support Sandbags From the Wiang Subdistrict Administrative Organization, Thoeng, led by Mr. Sawat Somchai, Prime Minister of the SAO Wiang,

and received support Sand for packing sacks from Thoeng Saithong and Muang Phraiwan Co., Ltd.

And the key is received Cooperation from villagers Ban Thung Khan Chai, all households and nearby communities To help build the weir Until it was accomplished very well

Expected to create the overflow dam This time will help alleviate the suffering. From water shortage During the dry season this year. More or less, ”said Boonsong.

สนับสนุนโดย ufa

By cook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *