รับทำ graphic

กราฟิกดีไซน์ เป็นการทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ “Graphic Design” คำว่า Graphic มีคำในภาษาไทย ที่ใช้แทนได้คือ เรขศิลป์, เลขนศิลป์ หรือ เรขภาพ ส่วน Design แปลว่า การออกแบบ รับทำ graphic เมื่อรวมกันแล้ว กราฟิกดีไซน์จึงมีความหมายว่า การออกแบบเรขศิลป์ หรือ การออกแบบเลขนศิลป์

ผู้ออกแบบกราฟิกจะทำการสร้าง และ/หรือ รวมส่วนประกอบทางศิลป์อย่าง สัญลักษณ์ รูปภาพ ตัวอักษร มาผ่านกระบวนการทางการออกแบบอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่าหนึ่งกระบวนการทางการออกแบบ เช่น การออกแบบตัวอักษร การวาดภาพประกอบ การจัดองค์ประกอบ เพื่อใช้ในการสื่อสารบางอย่าง

มักมีการเข้าใจผิดว่ากราฟิกดีไซน์เป็นงานที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์หรือเป็นการสร้างแอนิเมชันสามมิติเพียงอย่างเดียว ซึ่งในความเป็นจริง คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ช่วยในการสร้างงานกราฟิกดีไซน์ได้ เช่นเดียวกับ ดินสอ ปากกา พู่กัน

กล่าวโดยสรุปได้ว่า Graphic Design หมายถึง งานออกแบบสื่อต่างๆ เพื่อใช้เป็นตัวแทนในการสื่อสาร จากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสู่ฝ่ายอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มผู้รับสื่อเป้าหมาย โดยเน้นความสวยงาม เข้าใจง่าย เป็นจุดเด่นที่สร้างการจดจำ สามารถอธิบายสื่อได้เพียงแค่ประโยคสั้นๆ อย่างครอบคลุม โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อประกอบหลัก

ความเป็นมาของการออกแบบ กราฟิกดีไซน์

รับทำ graphic

Graphic design is a transliteration from the English language “Graphic Design”. The word Graphic has words in Thai. The substitute used is the Lekasin, Lekanasin or Lekaphap. Design part means design when combined. Graphic design means that Graphic design or Lekanasin design

A graphic designer creates and / or combines artistic elements such as symbols, images, letters through one or more design processes, such as typography. Drawing Composition To be used to communicate something

It is often mistaken for graphic design to be a computer-generated work or simply 3D animation. Which in fact A computer is just a tool that helps create graphic designs, just like a pencil, pen, paintbrush.

In conclusion, it can be concluded that Graphic Design refers to the design of various media. To be used as a means of communication From one party to the other That is the target audience With emphasis on beauty, easy to understand, is a highlight that creates recognition Can describe the media with just a short sentence. Comprehensively Using pictures as the main medium

By cook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *