ปภ. บูรณาการ

ปภ. บูรณาการ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนแผน ปภ.ชาติ ปี 64-70 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570

ซึ่งเป็นแผนแม่บทการจัดการสาธารณภัยฉบับใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ และจะได้ร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์เป้าหมายการสร้างประเทศไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

By cook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *