ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุม วิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

เพื่อเป็นการ สร้างเครือข่าย ด้านการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัย ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และการแก้ไขปัญหา ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนา คุณภาพผลงาน และเป็นเวทีเสนอผลงาน จากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป

ได้มีโอกาสเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ สู่สาธารณชน และรวบรวม ผลงานวิจัยเป็นรายงาน การประชุมวิชาการ (Journal) ต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุม และ รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

Mae Jo University holds a national academic conference Business Administration No. 8 Friday February 5, 2021 Faculty of Business Administration Mae Jo University holds a national academic conference. Business Administration No.8 with online system through the ZOOM program

To create a research network between universities To create exchange of knowledge and problem solving That is beneficial to the development of the quality of work and is a platform From the doctorate, dissertation, thesis and independent study of the graduate students And guests

Had an opportunity to publicize Academic output to the public and compile research results into reports Academic Conference (Journal) continued with Associate Professor Dr. Weeraphon Thongma, the President of Mae Jo University. Presided over the meeting and Associate Professor Dr. Jamnian Boonmak, Dean of the Faculty of Business Administration, gave a report at the Faculty of Business Administration meeting room. Mae Jo University

สนับสนุนโดย ufa

By cook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *