เกษตรจังหวัดแพร่ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ พระครูวิจิตรปริยัตยาทร เจ้าคณะตำบลในเวียงเขต 1 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เจริญพรว่า ขออนุโมทนา สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

เกษตรจังหวัดแพร่

ที่ได้ทำโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้สนับสนุนโรงเห็ด พร้อมก้อนเห็ด 1,000 ก้อน อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดถึง เมล็ดพันธ์ผัก และอุปกรณ์ทำผักสวนครัว ให้ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่

เกษตรจังหวัดแพร่

โรงเรียนต้นแบบในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี ได้ ดำเนินการที่ ศูนย์พุทธเกษตร (โคกหนองวัด) เฉลิมพระเกียรติ ณ ธรรมสถานราชเขมากรสิกขาลัย บ้านนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ขออนุโมทนา ท่านเกษตรจังหวัดแพร่ ท่านผู้ช่วยเกษตรจังหวัดแพร่ ท่านเกษตรอำเภอเมืองแพร่ และผู้สนับสนุนทุกท่าน

By cook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *